• KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO VLASTNÍKY LESA

 • Pěstební

  Činnost

  Zajišťujeme kvalifikovaným personálem a dlouholetou zkušeností. Po zalesnění zajišťujeme následnou péči o vysázené plochy až do doby jejich zajištění.

  Více zde
 • Těžební

  Činnost

  Nabízíme komplexní provádění těžby, přibližování a odvoz dříví.

  Více zde
 • Obchodní

  Činnost

  Pomůžeme Vám při prodeji a nákupu lesa včetně ocenění a znaleckého posudku.

  Více zde

PĚSTEBNÍ ČINNOST:

 • - úklid klestu, vyvážení, zpracování klestu a těžebních zbytků
 • - mechanická příprava půdy před samotným zalesňováním
 • - příprava ploch pro přirozenou obnovu lesa
 • - zalesňování lesních a nelesních ploch včetně dodávky sazenic
 • - ochrana lesa a lesních kultur proti buření a škodám způsobené zvěří
 • - ochrana lesa proti škůdcům
 • - výchova lesních kultur
 • - poradenská činnost a obnova správy lesa
 • TĚŽEBNÍ ČINNOST:

 • - výchovná / předmýtní úmyslná/ do 40 let
 • - výchovná / předmýtní úmyslná/ nad 40 let
 • - obnovní / mýtní úmyslná/ podrostní a výběrná
 • OBCHODNÍ ČINNOST:

 • - výkup surového dříví všech listnatých a jehličnatých sortimentů
 • - výkup dříví na pařezu
 • - prodej dříví všech sortimentů vyrobených v rozměrech a kvalitě přesně dle individuálních požadavků zákazníka
 • - prodej palivového dříví